Cariovico, bedrägeri? Negativa recensioner, Forum, Apotek, Pris, Var man kan köpa

Cariovico är ett kosttillskott som är särskilt utformat för att stödja normal hjärtfunktion. Dessa kapslar är utformade för att ge en balanserad kombination av näringsämnen som är utformade för att främja optimal hjärtfunktion.

ProduktCariovico
Verkliga recensioner⭐4.93 av 5 stjärnor
Farmaceutisk form💊 Kapsel
TillgänglighetJa
Betalningsmetoder och villkorBetalning vid leverans

Hjärtsvikt

Även om dödligheten i kranskärlssjukdom och andra hjärtsjukdomar minskar, ökar antalet dödsfall i hjärtsvikt – även känt som kongestiv hjärtsvikt – och förväntas öka i takt med att befolkningen åldras.

Hjärtsvikt betyder inte att hjärtat har slutat fungera eller har stannat. Människor lever ofta hälsosamt samtidigt som de kontrollerar detta tillstånd, som innebär att en eller flera hjärtkammare ”inte kan hålla jämna steg” med den blodvolym som flödar genom dem. Många framsteg under de senaste decennierna har gett läkarna nya verktyg för att behandla några av de underliggande hjärtproblem som kan orsaka hjärtsvikt.

Orsaker till hjärtsvikt

De vanligaste orsakerna till hjärtsvikt är bl.a:

 • Skador orsakade av en tidigare hjärtinfarkt. Myokardinfarkt, även känt som hjärtinfarkt, inträffar när en artär som förser hjärtat med blod blockeras så att syre inte når hjärtmuskeln. När detta händer ”dör” en del av hjärtat. Den medicinska termen för området med död muskel kallas ”infarkt”. Den kvarvarande friska vävnaden måste ta över uppgiften att pumpa blod, en ytterligare belastning som kan försämra hjärtats pumpförmåga.
 • Kranskärlssjukdom (CAD). Liksom alla organ och vävnader i kroppen behöver hjärtat syre och andra näringsämnen som transporteras med blodet för att hålla sig friskt. När blodkärlen smalnar av eller blir överbelastade, så att inte tillräckligt med blod når hjärtat, skadas hjärtmuskeln, vilket i sin tur kan påverka dess förmåga att pumpa blod på ett effektivt sätt.
  Den vanligaste orsaken till kranskärlssjukdom är arterioskleros, ibland kallat ”åderförkalkning” – ett tillstånd där kolesterol och fettavlagringar som kallas plack byggs upp i artärerna. CAD kan också orsakas av blodproppar som lagras i artärerna och hindrar blodflödet.
 • Arytmi. När hjärtslagen är för snabba, för långsamma eller oregelbundna kan det hända att hjärtat inte kan pumpa tillräckligt med blod. När det underliggande problemet som orsakar de oregelbundna hjärtslagen har behandlats kan symtomen på hjärtsvikt försvinna innan hjärtmuskeln har skadats i någon större utsträckning.
 • Alkohol- och drogmissbruk. Överdriven konsumtion av alkohol eller droger som kokain och amfetamin kan skada hjärtat. Dessa ämnen kan skada hjärtcellerna eller hindra dem från att fungera eller dra ihop hjärtats blodkärl, vilket orsakar förhöjt blodtryck och förhöjd hjärtfrekvens. Dessa belastningar kan leda till hjärtsvikt eller andra hjärtsjukdomar. Vissa miljögifter och receptbelagda läkemedel kan också bidra till problemet.
 • Onormala hjärtklaffar. Klaffarna som öppnas och stängs så att blodet kan flöda mellan hjärtkamrarna kan skadas av sjukdom eller infektion. Ibland är hjärtklafffel medfödda eller förekommer redan från födseln. Om klaffarna inte öppnas eller stängs helt vid varje hjärtslag måste hjärtat pumpa hårdare för att hålla blodet flödande. Om arbetsbelastningen blir för stor kan hjärtsvikt utvecklas.
 • Hjärtmuskelsjukdom (kardiomyopati) eller inflammation (myokardit). Varje skada på själva hjärtmuskeln ökar risken för hjärtsvikt. Myokardiell sjukdom eller infektion kan förvärras av medfödda defekter, drog- eller alkoholmissbruk, bakterie- eller virusinfektioner eller andra okända orsaker.
 • Medfödda hjärtfel. Om hjärtat och dess kamrar inte bildas korrekt hos ett foster som utvecklas måste de normala delarna av hjärtat kompensera för dessa defekter genom att arbeta hårdare. Med tiden kan ytterligare stress orsaka skador på friska strukturer.
 • Diabetes. Diabetes tenderar att öka kolesterol och triglycerider – ohälsosamma fetter som bidrar till kranskärlssjukdom. Personer med diabetes löper större risk att vara överviktiga och ha högt blodtryck. Dessa faktorer bör övervakas och kontrolleras noggrant, eftersom de belastar hjärtat ytterligare och kan leda till hjärtsvikt och andra hjärt-kärlsjukdomar, t.ex. hjärtinfarkt och stroke.
 • Högt blodtryck. Okontrollerat högt blodtryck eller hypertoni fördubblar risken för att utveckla hjärtsvikt. Om trycket som skapas av blodflödet genom kärlen i cirkulationssystemet är för högt måste hjärtat arbeta hårdare för att upprätthålla blodcirkulationen. Med tiden kan den extra belastningen försvaga hjärtat och så småningom bidra till hjärtsvikt.
cariovico

Mindre vanliga orsaker

Ibland kan ett friskt hjärta tillfälligt ha svårt att tillgodose kroppens behov av syre och andra näringsämnen som transporteras med blodet på grund av problem som inte är relaterade till det kardiovaskulära systemet. Dessa problem är mindre vanliga än andra orsaker till hjärtsvikt, men det är viktigt att övervaka hjärtfunktionen hos personer som:

 • Anemi. De röda blodkropparnas funktion är att transportera det syre som behövs för att upprätthålla livet i kroppens celler. Om det inte finns tillräckligt många av dessa celler pumpar hjärtat blod i en högre hastighet för att cirkulera färre röda blodkroppar tillräckligt snabbt för att tillgodose kroppens syrebehov. Med tiden kan den extra påfrestningen leda till hjärtskador.
 • Störningar isköldkörteln. Sköldkörteln påverkar hur snabbt kroppen omsätter mat och andra ämnen. Om sköldkörteln är överfunktion (hypertyreos) och detta är ett tillstånd som kallas hypertyreos kroppen arbetar snabbare och hjärtat kan bli överansträngt när det anpassar sig till det ökade behovet av syre och andra näringsämnen och den ökade ackumuleringen av ämnesomsättningsprodukter som måste tas upp av det cirkulerande blodet och överföras till njurarna, levern och andra ställen för bearbetning och utsöndring.

Vad det är Cariovico och vad den används till

När ska man använda Cariovico och vilka är dess terapeutiska indikationer?

Cariovico är kapslar som är utformade för att främja hjärtats hälsa. Detta tillskott erbjuder en balanserad kombination av näringsämnen som är utformade för att stödja normal hjärtfunktion.

Indikationer för användning

Cariovico rekommenderas i följande fall:

 • Stödja övergripande hjärthälsa: För att bibehålla och främja övergripande hjärthälsa.
 • Kontroll av blodtrycket: I situationer där blodtryckskontroll behövs.
 • Förhöjda kolesterolnivåer: För att hjälpa till att kontrollera kolesterolnivåerna i blodet.
 • Stressig livsstil: Under perioder med hög fysisk eller känslomässig stress, vilket kan påverka hjärthälsan.
 • Förebyggande av det kardiovaskulära systemet: Som en förebyggande åtgärd för dem som vill minska risken för hjärtsjukdom.
cariovico

Vad är faran?

Hjärtsjukdomar är ett allvarligt hot mot den allmänna hälsan och kräver omedelbar uppmärksamhet. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är hjärt-kärlsjukdomar den vanligaste dödsorsaken i världen. Dessa tillstånd, inklusive högt blodtryck, ischemisk hjärtsjukdom och stroke, kan bero på ett antal faktorer, inklusive ohälsosam livsstil, dålig kost och brist på fysisk aktivitet.

Det är viktigt att förstå att hjärtkomplikationer kan visa sig på subtila sätt, och ibland blir symtomen tydliga först när sjukdomen redan är långt framskriden. Att regelbundet kontrollera sin hjärthälsa och vidta förebyggande åtgärder, t.ex. genom att använda kosttillskott som Cariovico, kan avsevärt bidra till att minska risken för allvarliga hjärtproblem.

Hur fungerar den? Verkningsmekanism

Cariovico verkar genom en kombination av noggrant utvalda ingredienser, var och en utformad för att stödja hjärtats hälsa på ett specifikt sätt. Dessa kapslar innehåller kraftfulla antioxidanter som motverkar oxidativ stress och skyddar hjärtats celler från skador. Dessutom är Cariovicos ingredienser kända för att främja vasodilatation, vilket hjälper till att hålla blodtrycket under kontroll.

Cariovicos unika formel innehåller även näringsämnen som kan ha en positiv effekt på kolesterolnivåerna i blodet, vilket minskar risken för att kolesterol ansamlas i artärerna. Detta tillskott är utformat för att främja korrekt hjärtfunktion, förbättra blodcirkulationen och ge övergripande stöd för ett friskt hjärta.

Fördelar

Cariovico, ett tillskott för att förbättra hjärthälsan, erbjuder en rad fördelar:

 • Stödjer hjärthälsan: Cariovicos unika formel är utformad för att stödja den allmänna hjärthälsan.
 • Kontroll av blodtrycket: Utvalda ingredienser bidrar till att bibehålla normala blodtrycksnivåer.
 • Minskar risken för hjärt-kärlsjukdom: Cariovico kan bidra till att minska risken för hjärt-kärlsjukdomar på grund av dess gynnsamma effekter på blodcirkulationen.
 • Antioxidativa egenskaper: De antioxidanter som finns, t.ex. olivbladsextrakt, hjälper till att skydda hjärtcellerna från skador som orsakas av oxidativ stress.
 • Stödjer optimal hjärtfunktion: Ingredienser som hagtornsextrakt är kända för att stödja normal hjärtfunktion, vilket bidrar till kardiovaskulärt välbefinnande.
 • Förbättrat blodflöde: Förekomsten av vitexin i hagtorn kan bidra till bättre blodcirkulation, vilket är viktigt för hjärthälsan.
 • Ett naturligt tillvägagångssätt för kardiovaskulär hälsa: Cariovico erbjuder en naturlig och hållbar metod för att ta hand om hjärthälsan, med hjälp av naturligt framställda ingredienser.

Kom ihåg att effektiviteten hos alla kosttillskott kan variera från person till person, och användningen av Cariovico bör införlivas i en hälsosam livsstil.

cariovico

Bipacksedel – Hur man använder Cariovico?

Läs denna bipacksedel noga innan du tar läkemedlet, eftersom den innehåller viktig information för patienten.

Administreringssätt, dosering

Användningen av Cariovico ska följa anvisningarna på produktens etikett. I allmänhet innebär dock den rekommenderade användningen av Cariovico för hjärthälsa vanligtvis att kapslarna tas regelbundet. Här är en allmän guide att använda:

 • Standarddosering: Den rekommenderade standarddoseringen kan variera. Vi rekommenderar att du tar en eller två kapslar per dag med ett glas vatten, helst i samband med en måltid.
 • Följ tillverkarens anvisningar: Det är mycket viktigt att noggrant följa tillverkarens anvisningar på flaskan eller förpackningen. Dessa indikationer kan variera beroende på koncentrationen av ingredienserna.
 • Konsekvent intag: För att uppnå maximala fördelar är det viktigt att vara konsekvent i ditt dagliga intag. Tänk på att inte hoppa över doser för att säkerställa kontinuitet i tillskottet.
 • Hälsosam livsstil: Användningen av Cariovico bör integreras i en hälsosam livsstil, som omfattar en balanserad kost, regelbunden motion och andra hälsofrämjande åtgärder.

Kontraindikationer

 • Kända allergier: Personer med kända allergier mot Cariovico-ingredienser bör undvika att använda produkten.
 • Redan existerande medicinska tillstånd: personer med redan existerande medicinska tillstånd som njur- eller leverproblem.
 • Läkemedelsinteraktioner: Vem tar vissa mediciner.

Effekter av produktanvändning

Resultaten av användningen av Cariovico kan variera från person till person. Några av de potentiella effekter som användarna kan uppleva är dock följande:

 • Bibehållen hjärthälsa: Cariovico har utvecklats för att stödja den allmänna hjärthälsan och bidra till att bibehålla en optimal hjärtfunktion.
 • Kontroll av blodtrycket: Riktade ingredienser kan bidra till att upprätthålla blodtrycksnivåerna genom att främja normalt blodtryck.
 • Minskad risk för hjärt-kärlsjukdom: Regelbunden användning av Cariovico kan bidra till att minska risken för hjärt-kärlsjukdomar genom att förbättra blodcirkulationen och stödja hjärt-kärlhälsan.
 • Förbättrad blodcirkulation: Ingredienser som hagtornsextrakt kan bidra till bättre blodcirkulation, vilket har en positiv effekt på den allmänna hjärthälsan.
 • Antioxidativa egenskaper: De antioxidanter som finns i Cariovico kan hjälpa till att skydda hjärtceller från skador som orsakas av oxidativ stress.
 • Allmänt välbefinnande: Ett friskt hjärta kan ha en positiv inverkan på individens allmänna välbefinnande och bidra till en mer aktiv och vital livsstil.

Här är några verkliga användares åsikter från forum och kommentarer

”Som 63-årig pensionär har min hjärthälsa blivit en prioritet. Efter att ha använt Cariovico i flera månader är jag glad att kunna berätta att jag har märkt en betydande förbättring av min hjärthälsa.

Kapslarna är lätta att ta och jag har inte upplevt några biverkningar. Jag känner mig mer energisk och har märkt en minskning av trötthet under dagliga aktiviteter. Blodtrycket förblev under kontroll och läkaren noterade en förbättring av hjärtparametrarna.

Här är några verkliga användares åsikter från forum och kommentarer

Jag är tacksam över att ha hittat Cariovico och rekommenderar det varmt till alla som vill ta hand om sin hjärthälsa på ett naturligt sätt.”

”frisör och jag vill dela min positiva erfarenhet av Cariovico kapslar. Eftersom jag alltid är på resande fot och ofta utsätts för stressiga situationer blev min hjärthälsa en prioritet.

Efter att ha börjat använda Cariovico märkte jag en ökning av min energi och mitt allmänna välbefinnande. Trots min hektiska livsstil har mitt blodtryck varit stabilt. Kapslarna är lätta att införliva i min dagliga rutin och jag har inte upplevt något obehag.

Cariovico har gett ovärderligt stöd för min hjärthälsa och jag skulle rekommendera det till alla som letar efter ett naturligt sätt att ta hand om sitt hjärta.”

 | Website

Hon är dietist med 11 års erfarenhet inom näringsområdet och 6 års forskning inom hälsovetenskap, om vilken hon har publicerat ett flertal artiklar i indexerade vetenskapliga tidskrifter. Utöver sitt arbete inom nutrition och forskning granskar han även läkemedel och kosttillskott och erbjuder sin kunskap och erfarenhet av att bedöma dessa produkter. Han arbetar för närvarande som näringskonsult, där han använder sina omfattande kunskaper och färdigheter för att ge råd till individer och organisationer om hur de kan förbättra deras hälsa genom kost.

Lämna en kommentar